Monday, 15 February 2010

Adrian 大顯身手!!!
張氏一家同大家拜年!!!

祝大家身体健康, 財源廣進, 青春常駐!!!Thursday, 11 February 2010

Monday, 8 February 2010

2 月8日 新鮮滚熱辣照片: Oli 新衫好靚仔

媽咪買左新衫仔,
黄色, 羊仔, 好好睇,
Oli 着住好靚仔,
你地話係唔係??

2月7日 Oli 食腳仔 Ade搶晒鏡

Oli 學姑姐細個咁樣, 食腳仔
Ade 學姑姐大個咁樣, 搶晒鏡
兩個都得到姑姐真存, 勁!!!


2月5日 Oli 和Ade 有禮物

媽咪公司係做頸巾手套同帽,
同事送左幾款頸巾手套同帽..
不過得1款帶得落,
明日再攞大一D先...

過Oli 好有型!!!

2月5日 返托兒所好累

之前Ade升班後有時差,
放學周圍瞓...
宜家Oli好嘅唔學,
兩個星期五放學後,
一齊瞓, 仲瞓左成個半鐘!!!

返托兒所好累...好累...好累
1月30日 排排坐 手拉手

排排坐 手拉手
表情樣樣有
Oli 話最緊要望鏡頭!!!